Продължете към съдържанието
                     ОУ „Христо Ботев“ е основно (І – VІІ клас) с общинско финансиране.
    Учебни смени: една смяна – само сутрин
 

 Свободни места за ученици в ОУ“ Христо Ботев“- с.Беброво  за учебната 2023/2024 година

 Брой на свободните места в паралелките за учебната 2023/ 2024 година по класове:

I клас- 20 свободни места

II клас- 19 свободни места

III клас- 18 свободни места

IV клас- 18 свободни места

V клас- 23 свободни места

VI клас- 20 свободни места

VII клас- 22 свободни места