Начало

ОУ „Христо Ботев“ е основно (І – VІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.