Документи

Училищна програма

Бюджет

Правилник за дейността на училището

Годишен план

Училищен учебен план 2022/2023

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс

Годишна учебна програма

Правилник за работа в компютърната зала

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение,възпитание и труд в училище

Заявление признаване от чужбина

Заявление за прием в първи клас

Заявление за прием в пети клас

Заявление за преместване на ученик

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за валидиране на компетентности

 

 

Брой свободни места по класове2023-24г.

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2023/2024

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1ВИ КЛАС_000180

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3ТИ КЛАС_000182

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5ТИ КЛАС_000184

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2РИ КЛАС_000181

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4ТИ КЛАС_000183

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6ТИ КЛАС_000185

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 МИ КЛАС_000186