Продължете към съдържанието
                     ОУ „Христо Ботев“ е основно (І – VІІ клас) с общинско финансиране.
    Учебни смени: една смяна – само сутрин