ПЛАН ПРИЕМ, УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА, ДНЕВЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕ