Проект“ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ работи по проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ BG05M2OP001-2.012.0001.В училището има една създадена група „Ние и компютърът“ с ръководител Мирем Османова. В групата са включени 9 деца.По проекта на училището беше предоставен интерактивен дисплей , който спомага за провеждане на занятията на учениците включени в групата.