Контакти

 Адрес: с. Беброво, ул. „ Трета №8”

Основно училище „ Христо Ботев”

Е-mail: ou_bebrovo@abv.bg

Тел: 0879252822

МОЛ: Стелиана Илиева Петкова – Добрева